1.1 Hartteambespreking

stap pre operatief heartteam bespreking hartoperatie info

In het hartteam wordt u besproken door cardiologen, hartchirurgen en eventueel een anesthesist en intensivist. Het team besluit samen of er een hartoperatie nodig is. Soms moeten er nog extra onderzoeken worden gedaan voordat de operatie kan worden gepland. Als dit nodig is, wordt u hierover geïnformeerd. Dit kan bijvoorbeeld om een echo van het hart, hartkatherisatie, een longfoto of om een MRI of CT-scan gaan.

Zoals u kunt lezen in stap 1.2, zal de cardioloog de uitslag van het hartteam met u bespreken. Samen maakt u een beslissing of u wel of niet geopereerd wilt worden.

We proberen zo snel mogelijk te beginnen met het Programma ‘Healthy-2-Surgery’ programma. Zodat u zo veel mogelijk tijd heeft om in een goede conditie te komen voordat u de operatie in gaat.

Soorten operaties

Een bypassoperatie

In de volksmond wordt dit ook wel een omleidingsoperatie genoemd en in medische termen noemt men het een CABG, wat staat voor een ‘Coronary Artery Bypass Grafting.

U ondergaat deze operatie als er sprake is van een vernauwing in de kransslagaders van het hart. De kransslagaderen voorzien het hart van bloed en daarmee ook van zuurstof. Wanneer het hart door vernauwingen een tekort aan bloed/zuurstof krijgt kan dit tal van klachten geven. De meest bekende is pijn of druk op de borst. Maar ook klachten als kortademigheid, benauwdheid of vermoeidheid zijn veelgehoorde klachten.
Bij de operatie wordt er door de thoraxchirurg een omleiding gemaakt door een extra bloedvat aan te leggen en deze aan te sluiten na de vernauwing in de kransslagaders. Hiermee wordt de vernauwing in de kransslagaders ‘omzeilt’, waardoor het hart weer voldoende toevoer heeft van bloed en zuurstof.

De chirurg maakt hiervoor gebruik van uw eigen ader(s) of slagader(s). Veel gebruikte aders zijn de aders uit het onderbeen. Ook kan de slagader(s) aan de binnenkant van het borstbeen gebruikt worden. De omliggende (slag)aders nemen de functie van de gebruikte (slag)ader over. Hoeveel omleidingen er precies nodig zijn, kan pas tijdens de operatie definitief worden gezegd.
Er zijn helaas nog geen kunststofaders beschikbaar welke langere tijd na de operatie open (doorgankelijk) blijven. De chirurg zal voor u besluiten wat het beste is om te gebruiken, vaak is het ook een combinatie van zowel een ader als een slagader.

Een klepoperatie

Overige operaties

Terug naar Het Zorgpad
Scroll to Top