Tijdslijn

Samen met u op weg naar herstel

Hier kunt u stap voor stap de patiëntenreis doorlopen, en bij elke stap uitleg vinden:

Met wie heeft u contact?
Wat gaat er gebeuren?
Wat kunt u zelf doen?

Doorloop de patiëntenreis en bereid u voor op de eerste stappen!

FASE 1: PRE-OPERATIEF - INTAKE

(6 TOT 12 WEKEN)
 • Hartteam bespreking

  Het Hartteam geeft advies tot operatie.

 • Poliklinische afspraak

  We bespreken de reden tot opereren en vormen een gezamenlijk besluit over hoe we verder gaan.

  Cardioloog
 • Invullen intake formulier

  U vult een intake formulier in en stuurt dat terug naar het LUMC.

  Er zitten vragen in over roken, drugs/alcohol, beweging, voeding, angst en depressie.

 • Start beweegprogramma

  U ontvangt inloggegevens van Physitrack en een beweeghandboek om u te helpen in beweging te blijven.

  Fysiotherapeut
 • Afspraak Box support

  U krijgt uitleg en ontvangt een Box waarmee u verschillende thuismetingen kunt doen.

  Box support
 • Herhalend

  Starten thuismetingen

  U voert verschillende thuismetingen uit zoals het meten van uw bloeddruk en aantal stappen per dag.

 • Herhalend

  Videoafspraak

  We bekijken hoe het gaat met het oefenen met de beweegapp (Physitrack) en stellen zo nodig uw trainingsprogramma bij.

  Fysiotherapeut
 • Afspraak prikpost

  Bloedafname

  Prikpost
 • Pre-operatieve poliklinische afspraken

  U hebt verschillende afspraken.

  Thoraxchirurg: Uitleg over operatie

  Anesthesioloog: Uitleg pijnbestrijding en algehele narcose met inleiding en uitleiding

  Apothekersassistent: Medicatie check

  Meerderen

FASE 2: OPNAME

(5 TOT 7 DAGEN)
 • Opname

  U wordt opgenomen op de verpleegafdeling thoraxchirurgie.

  Om ervoor te zorgen dat de verschillende disciplines in uw begeleiding beter samenwerken, en u verzekerd bent van de beste zorg!

  Thoraxchirurgie
 • Opnamegesprekken

  Arts-assistent thoraxchirurgie:
  Uitleg over de operatie en opname.

  Verpleegkundige thoraxchirurgie:
  Uitleg over de opname op de verpleegadeling.

  Anesthesioloog:
  Check of u klaar bent voor de narcose.

  Thoraxchirurg:
  Check of u klaar bent voor de operatie.

  Meerderen
 • Operatie

  Thoraxchirurg
 • Telefonisch contact direct na operatie

  1e contactpersoon en thoraxchirurg

  Thoraxchirurg
 • Monitoring

  U wordt naar de IC gebracht ter monitoring.

  IC
 • Terug naar verpleegafdeling

  Na 1 tot 3 dagen wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling thoraxchirurgie.

  Thoraxchirurgie
 • Fysiotherapie

  Samen met een fysiotherapeut gaat u oefenen met bewegen en evalueert u uw beweegdoelen.

  Fysiotherapeut
 • Ontslaggesprekken

  U krijgt uitleg over:

  • medicatie
  • leefregels
  • e-Health (The BOX)
  • contactnummers/noodprocedures

FASE 3: POST-OPERATIEF METEN & MONITOREN

(3 MAANDEN)
 • Naar huis

  5 tot 7 dagen na de operatie mag u terug naar huis.

  Thuis
 • Herhalend

  Start thuismetingen

  • Bij technische vragen/problemen: neem contact op met Box Support
  • Bij vragen over vragenlijsten/screeningslijsten: neem contact op met de leefstijl poli
  • Bij niet-acuut medische vragen: neem contact op met de verpleegkundig specialist
  • Bij acute vragen/problemen: bel 112 of de huisarts
 • Video afspraak

  Twee weken na ontslag heeft u een videoconsult met de verpleegkundig specialist

  Verpleegkundig specialist
 • Herhalend

  Start revalidatie

  3 weken na ontslag kunt u starten met revalideren bij Basalt.

  Basalt
 • Poliklinische afspraak

  3 maanden na ontslag maken we een echo van uw hart.

  Verpleegkundig specialist
 • Videoafspraak

  Na 1 jaar heeft u een fysieke afspraak of een videoconsult bij uw eigen cardioloog. De periode van de 3de tot de 12e maand is uw eigen cardioloog ook verantwoordelijk over uw hartzorg.

  cardioloog
 • Keuzemoment

  Keuzemoment 1 jaar na ontslag:

  De zorg wordt overgedragen aan uw huisarts of de cardioloog blijft u in de toekomst controleren.

 • Na 1 jaar einde CTC zorgpad

Gefeliciteerd, u bent hersteld!

Scroll to Top