3.1 Naar huis

Stap Post Operatief Naar Huis Hartoperatie Info

Na ontslag

Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk in uw oude ritme komt. Het is niet nodig om uw bed in de huiskamer neer te zetten. Langdurig in bed liggen moet worden vermeden. U begint met activiteiten die u gemakkelijk aankunt. De zwaarte en duur van de activiteiten kunt u geleidelijk aan opvoeren. Bij pijn, vermoeidheid of kortademigheid moet u iets rustiger aan doen. Ook uw sociale activiteiten, zoals bezoek ontvangen, kunt u rustig uitbreiden.  

Belangrijk is het om iedere dag opnieuw uit te proberen hoever u kunt gaan zonder uzelf overmatig te vermoeien en zonder dat daarbij onaangename sensaties in borst of been optreden. Aan een goed lichamelijk en geestelijk herstel en conditie moet u actief werken. Dit kost tijd en moeite. Sociale activiteiten mag u gaan plannen zodra u er aan toe bent.

Hoesten, niezen

Bij hoesten, niezen of diep inademen komt er spanning op de wond. Dit kan pijnlijk zijn. U hoeft niet bang te zijn dat de wond openspringt. Van de fysiotherapeut heeft u geleerd hoe u tegendruk op de wond kunt geven om de pijn te verminderen. U kunt ook gerust op uw zij gaan liggen zonder dat dit slecht is voor de wond.   

Wondgenezing

Om een goede wondgenezing te bevorderen moet u zich gedurende de eerste vier weken na de operatie aan de volgende regels houden:

  • Niet autorijden (ook in verband met verminderd reactievermogen door de narcose)
  • Niet fietsen
  • Geen zwaar (huishoudelijk) werk verrichten
  • Geen hond aan de lijn uitlaten
  • Heeft u Diabetes Mellitus dan moet u regelmatig uw bloedsuiker controleren

In de volgende gevallen dient u altijd contact op te nemen zoals hieronder gemeld

  • Koorts hoger dan 38,5 graden
  • Veranderingen bij de wond zoals toenemende roodheid en/of pijnklachten en/of lekkage van vocht vanuit de wond
  • Toenemende kortademigheid en/of pijnklachten
  • Hartritmestoornissen

Afdeling Thoraxchirurgie, verpleegafdeling 071-526 2624

Terug naar Het Zorgpad
Scroll to Top