2.8 Ontslaggesprekken

stap post operatief ontslaggesprek hartoperatie info

U mag met ontslag, bijna altijd is dit terug naar uw eigen plek/huis. Soms worden mensen ontslagen naar een revalidatieplek of een zorghotel.

Voordat u naar huis gaat krijgt u informatie van de verpleegkundige en/of arts over welke medicijnen u blijft gebruiken en welke leefregels er zijn. Thuis pakt u dagelijks de thuismetingen en de oefeningen van de physitrack app weer op.

Zijn er in de eerste twee weken klachten? Neem dan contact op met de verpleegafdeling thorax chirurgie. In de volgende gevallen dient u altijd contact op te nemen:

  • Koorts hoger dan 38,5 graden
  • Veranderingen bij de wond zoals toenemende roodheid en/of pijnklachten en/of lekkage van vocht vanuit de wond
  • Toenemende kortademigheid en/of pijnklachten
  • Hartritmestoornissen

Afdeling Thoraxchirurgie, verpleegafdeling 071-526 2624

Zijn er acute of levensbedreigende klachten? Bel dan altijd 112.

Terug naar Het Zorgpad
Scroll to Top