3.6 Videoafspraak cardioloog

stap post operatief videoafspraak cardioloog hartoperatie info

De 3e afspraak is na 1 jaar bij uw eigen cardioloog. De periode van de 3de tot de 12e maand is uw eigen cardioloog ook verantwoordelijk voor uw hartzorg.

Bij nood of spoed

Bij nood of spoed graag 112 of uw huisarts/Huisartsenpost (buiten dagtijden) direct bellen.

Bij technische vragen rondom de Physitrack App graag dit met de fysiotherapie bespreken.

Mocht u technische vragen hebben over The BOX, dit graag met de BOX office bespreken.

Bij vragen over niet spoedeisende medische zaken de harpoli mailen of bellen.

Terug naar Het Zorgpad
Scroll to Top