3.5 Afspraak poli cardiologie

Stap Post Operatief Poliklinische Afspraak Hartecho Hartoperatie Info

De 2e afspraak is na 3 maanden met een ECG, Echo en eventueel bloedafname op de poli cardiologie.

Hierna volgt een gesprek met de verpleegkundig specialist. U zult bespreken hoe het met u gaat, de medicijnen, het hartfilmpje en de echo. Hierna wordt er bekeken welke medicatie u moet blijven gebruiken en hoe u verder gaat. Daarnaast is er uiteraard ruimte om vragen te stellen. Hierna wordt de zorg overgedragen naar de (eigen) cardioloog.

Nood of spoed?

Bij nood of spoed graag 112 of uw huisarts/Huisartsenpost (buiten dagtijden) direct bellen.

Bij technische vragen rondom de Physitrack App graag dit met de fysiotherapie bespreken.

Mocht u technische vragen hebben over The BOX, dit graag met de BOX office bespreken.

Bij vragen over niet spoedeisende medische zaken de harpoli mailen of bellen.

Terug naar Het Zorgpad
Scroll to Top