3.3 Videoafspraak verpleegkundig specialist

stap post operatief videoafspraak verpleegkundig specialist hartoperatie info
Video Consult Ctc Zorgpad Hartoperatie.info

Afspraken na ontslag

Gedurende 3 maanden na de operatie zullen uw controles via de Verpleegkundig specialist (VS) lopen

De 1e afspraak, 2 weken na ontslag,  is met de verpleegkundig specialist via een videoconsult.

Een videoconsult is een afspraak waarbij u via uw eigen computer, tablet of smartphone praat met uw verpleegkundig specialist. U logt in op Mijn LUMC waarna u naar de verpleegkundig specialist videobelt. U ziet de verpleegkundig specialist op het scherm van uw computer, tablet of smartphone. Dit kunt u vanuit huis doen wanneer u een PC, tablet of smartphone heeft.

Als de verbinding dat niet lukt dan wordt de patiënt gebeld door de verpleegkundig specialist

De 2e afspraak is na 3 maanden met een ECG, Echo en eventueel bloedafname op de poli cardiologie.

De 3e afspraak is na 1 jaar via een videoconsult bij uw eigen cardioloog. De periode van de 3de tot de 12 maand is uw eigen cardioloog ook verantwoordelijk over uw hart zorg.

Bij nood of spoed

Bij nood of spoed graag 112 of uw huisarts/Huisartsenpost (buiten dagtijden) direct bellen.

Bij technische vragen rondom de Physitrack App graag dit met de fysiotherapie bespreken.

Mocht u technische vragen hebben over The BOX, dit graag met de BOX office bespreken.

Vragen over uw digitale medische metingen kunnen bij de leefstijlpoli worden gedaan.

Hoe werkt een videoconsult?

Meteen na het maken van de afspraak voor het videoconsult ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres.

Controleer altijd of u deze e-mail goed hebt ontvangen (controleer ook uw spam BOX). Hebt u geen e-mail ontvangen? Neem dan contact op met uw polikliniek via telefoon 071 – 5263714.

Geschikte apparaten voor een videoconsult zijn een computer of laptop Bij voorkeur maakt u gebruik van een computer of laptop met webcam.

Stap Post Operatief Videoafspraak Verpleegkundige Hartoperatie Info
Videoafspraak Ctc Zorgpad Hartoperatie.info

Voorbereiden videogesprek

U heeft dan het volgende nodig:

  • Een webcam en microfoon, indien niet ingebouwd in uw laptop/computer.
  • Een internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome, Edge of de Microsoft Teams-applicatie. Tablet of smartphone Het videoconsult werkt op alle tablets (iPad en Android), iPhone (vanaf iPhone 4) en smartphones (vanaf Android 4).
  • De app “Microsoft Teams”. Deze kunt u gratis downloaden. Installeer deze app ruim vóór uw afspraak, zodat u tijd heeft om de instellingen te voltooien.
  • Een werkende internetverbinding via Wifi of het mobiele netwerk. Tip: Testen vooraf U kunt uw consult al eerder dan de tijd van uw afspraak met de verpleegkundig specialist openen en uitproberen. De link met de verwijzing naar het videoconsult is direct actief bij het maken van de afspraak.

Mocht het op dat moment al niet lukken om de onderstaande stappen te doorlopen, is er nog tijd om contact op te nemen met het LUMC. Test altijd voor aanvang van het consult of uw webcam en microfoon werken

Terug naar Het Zorgpad
Scroll to Top