3.4 Start revalidatie

Stap Post Operatief Start Revalidatie Hartoperatie Info

Zo’n 2 weken na ontslag kunt u starten met revalideren bij Basalt.

Hartrevalidatie Basalt

U wordt na ontslag aangemeld bij Basalt revalidatie. Ongeveer 3 weken na de operatie zal u opgeroepen worden voor een intakegesprek bij de revalidatie cardioloog en een inspanningstest. Voorafgaand aan deze afspraak zal u worden gevraagd een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen.

Met behulp van de inspanningstest wordt bekeken hoe het hart reageert op inspanning en wordt bepaald wat uw uitgangsconditie is. Tijdens een intake met de fysiotherapeut zal vervolgens een trainingsprogramma worden samengesteld voor tijdens de revalidatie. Dit programma is deels ‘op afstand’ waarbij gebruik wordt van de app Physitrack.

Naar aanleiding van het intake gesprek met de cardioloog en de bevindingen uit de vragenlijsten kan het zijn dat er naast de fysieke trainingen en informatie bijeenkomsten een indicatie is voor verdere begeleiding. Dat kan zijn voor begeleiding op psychisch vlak (bij angst- of depressieve klachten) door een psycholoog, of sociaal vlak (werkhervatting of verwerking) door een maatschappelijk werker. Daarnaast is er de mogelijkheid voor begeleiding door de ergotherapeut zoals bij het verkrijgen van een goede energiebalans, en kan een diëtist begeleiding geven bij overgewicht of gezonde voeding.

Het revalidatie traject zal ongeveer 2 á 3 maanden duren.

Basalt heeft 4 verschillende locaties waar hartrevalidatie wordt gegeven (Leiden, Den Haag, Delft en Zoetermeer). Indien u te ver woont voor de revalidatie bij Basalt kan er een andere locatie worden gezocht.

Terug naar Het Zorgpad
Scroll to Top